Alimentaria – Liquats Vegetals 2018

ALIMENTARIA – LIQUATS VEGETALS

En la feria Alimentaria: Barcelona, realizamos el diseño y construcción de un stand de 110m² para Liquats Vegetals.